Derneğimizin 2020 yılı Mayıs ayında yapılması gereken ve Kovit-19 Pandemisi sebebiyle 28.02.2021 tarihi sonrasına ertelenen olağan genel kurul toplantımızın aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 30.03.2021 Salı günü saat 14:00’de dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 13.04.2021 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine dernek web sitemizden duyurulmasına karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Yoklama ve açılış,

2. Divan heyeti seçimi,

3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,

4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,

5. Dilek, temenniler ve kapanış.